Geschiedenis


Zie voor meer informatie bijv.:
http://www.vergaderingvangelovigen.info
in de rubriek: Kenmerken.