WELKOM-VVG


* *

Beth Shean בֵּית שְׁאָן, betekent: Huis van Rust.
(maar is ook een plaats in
Israël zie foto)
Deze naam is gekozen naar aanleiding van die bekende uitnodiging van de Here Jezus als Hij zegt: Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en IK zal u rust geven. (Matth.11:28)

Wat dat is: Vergadering van Gelovigen?

Nou, gewoon, precies wat het woord zegt: een samenkomst van gelovigen, van mensen die geloven dat de Here Jezus Christus, de Zoon van God, voor hun zonden is gestorven en die bij elkaar komen om Hem daarvoor te danken en te eren en om naar Zijn Woord te luisteren.

Op de volgende pagina's vindt u meer informatie.